CHINEES KUIFHERT  
Het Chinees kuifhert komt voor in berg-achtig bosgebied op 300-4,500 meter hoogte in West China, Noord India en
Birma. Het mannetje heeft doorgegroeide hoektanden tot 2,5 cm (vergelijk muskus hert en chinees waterree) en een simpel, spiesvormig geweitje dat soms onder het typerende, tot 17 cm lange kuifje schuil kan gaan.

Tot het voedsel behoren niet alleen gras en bladeren, maar ook larven en insecten. Het kuifhert leeft in principe solitair, soms in paartjes. Hij is met name in de schemering en nacht actief.

Wanneer er onraad dreigt, maken ze een reeks korte, harde blafgeluiden en wordt het kuifje opgezet. Bij gevechten om territorium of vrouwtjes wordt eerder gebruik gemaakt van de uitgegroeide hoektanden dan van het geweitje.

De naam is te afgeleid van het Griekse "elaphos” (hert) en “odous” (tand). Verder van het Griekse “kephale” (hoofd) en “lophos” (nest).

Er leven naar schatting zo’n 500.000 kuifherten in China. Hoewel het geen bedreigde diersoort betreft, loopt hun aantal terug door overbejaging en het cultiveren van hun leefomgeving.
 
  Elaphodus cephalophus    
 
Hoogte
70 cm
Gewicht
50 kg
Gewei
2,5 cm
Leeftijd
? jaar