HARTEBEEST  

Het Hartebeest, ook wel Koe-Antilope genoemd, is een grote antilope, voorlijf hoger dan het achterlijf om grotere snelheden te bereiken. 26 rassen zijn beschreven.

De naam Hartebeest komt van de Hollandse kolonisten die, met name bij de Alcelaphus caama (Rode Hartebeest) in de hoorns de vorm van het hart zagen.

Als grazers bewonen ze bij voorkeur de grote open vlaktes. In vroeger dagen zwierven grote aantallen over de vlaktes, vandaag de dag zijn ze in aantal gedecimeerd en sommige soorten zijn bedreigd.

Als grazer vinden ze concurrentie in de grote kuddes “regulier” vee. In Noord Afrika zijn ze inmiddels uitgestorven.
Het Hartebeest is territoriaal en relatief water-onafhankelijk.

 
  Alcelaphus buselaphus    
     
     
     
     
     
     
     
 
Hoogte
145 cm
   
 
Gewicht
205 kg
   
 
Hoorn
68 cm
   
 
Leeftijd
19 jaar