AXIS HERT  
Het zwijns- of varkenshert is een klein hert dat zijn leefgebied vindt in Zuid-Azië. Het zwijnshert dankt zijn naam aan het gedrag in de ondergroei en de compacte bouw. Het heeft korte poten, van voren lager dan achter, en een wigvormige kop.

Alleen het mannetje heeft een gewei. Het gewei draagt niet meer dan zes takken. Het dier is bruinig van kleur en de jongen dragen een gevlekt jeugdkleed. Het hert leeft in principe solitair, hoewel ook groepen gevormd worden tot zo’n 40 dieren. Bij gevaar vluchten ze alle kanten op en niet als een groep.

Tot de natuurlijke vijanden behoren de tijger, luipaard en alligator. Hun habitat bestaat bij voorkeur uit grazige jungle, rivieroevers, mangrove bos en open grasvlaktes. Activiteit wordt met name rond de schemering ontplooid.

Het is met twee ondersoorten verspreid van Pakistan oost waarts via Noord-India tot Thailand en Indo-China (ingevoerd
en verwilderd op Sri Lanka en in Victoria, Australië), waar het vnl. de grasvlakten bewoont. Ongeremde jacht, ondermeer
als gevolg van schade aan de rijstvelden, en het in cultuur brengen van grote delen van het habitat hebben het zwijnshert hier en daar sterk teruggedrongen.

De naaste verwanten zijn het baweanhert (soms beschouwd als een ondersoort
van het zwijnshert) en het calamianenhert (A. calamianensis). Dit laatste is een weinig bekend en zeer zeldzaam hert van de Calamianeilanden in de Filippijnen.

Het wordt sterk in zijn voortbestaan bedreigd; recent onderneemt men pogingen het dier in dierentuinen voort te kweken.

 
  Axis porcinus    
 
Hoogte
75 cm
Gewicht
45 kg
Gewei
60 cm
Leeftijd
10 jaar